บมจ.สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้มอบของบริจาคให้กับ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น (โครงการเหลือขอ) เพื่อช่วยเหลือเด็กๆในมูลนิธิ